Skötsel och underhåll

/tradgard.jpg

Viktigtatt tänka på efter man har
använt gräsklipparna eller andra verktyg.


Rengör alltid gräsklipparna efter användning.

Fyll på bensin i tanken.

Se till att övriga verktyg blir rengjorda efter användning.


Det är Du som bor här som har ansvaret
för att detta bli gjort!

Det gäller även om Du tar hjälp av någon!

 

Om en maskin skulle gå sönder eller om det fattas något till maskinerna. Ta kontakt med en av våra vicevärdar, Lennart och Sylve, eller någon i styrelsen.

 

 

 Länk till kommunens sida om återvinning
Återvinning i kommunen

Välkommen

Välkommen till www.brfdressinen.n.nu.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)